Jord, Gödning & Kalk

Planteringsjord

BESKRIVNING

Planteringsjorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen. Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården - kan även användas som jordförbättring. Ej för frösådd och sticklingar.

Näringsrik och stadig jord med 2 sorters torv (H2-4 & H5-7) som ger såväl bra struktur som vattenhållande förmåga. Sanden ger jorden stadga och dränering. Mineralgödsel ger säker dosering av näring till växterna under ca 3-4 veckor och mikronäringen ger växten tillskott av viktiga spårämnen för växtens utveckling.  

Y-jord med multicote, 80 Liter
Yrkesodlarjord.
Speciellt framtagen till yrkesbruk. Jorden innehåller en sammansättning av block- och harvtorv samt sand och långtidsverkande gödselmedel. Fraktion 0-25 mm.

Rhododendronjord, 80 Liter
Till surjordsväxter.
Specialjord för Rhododendron, Azalea och blåbär som trivs i lågt pH.

Blomjord Leca Lera, 50 Liter
Vitmossetorv som är kalkad och gödslad. Innehåller leca som ger bättre syretillgång och dränering samt lera för ökad vatten och näringstillgång. Lämplig till urnor och balkonglådor.
Finns även i 10 och 20 liters säck.

Rosjord 50 Liter

Ger extra friska rosor

Rosor är tacksamma för mullrik jord där ett myller av mikroorganismer kan frodas

Rosjorden ger en sådan miljö

Rosorna får större motståndskraft mot växtsjukdomar

Hönsgödsel, 50 Liter
Kväverik.
Torkad granulerad torr hönsgödsel. Garanterat ogräsfri och utan tillsatser av kemiska ämnen. Lätt att sprida.
För hela trädgården.


KALK

Kalka för att höja pH-värdet i marken, vilket bör ligga mellan 6 och 7,5.
Är pH-värdet för lågt frigörs en del skadliga ämnen.
Om det är för högt kan nödvändiga mikronäringsämnen bli för hårt bundna.
I båda fallen kan inte växterna ta upp de ämnen som de behöver för en god tillväxt.
Kalka gör du på hösten eller vår-vintern.

GÖDNINGSSKOLA

Förutsättningen för en lummig trädgård är att växterna har god tillgång på alla näringsämnen.
Oavsett om man gödslar med naturgödsel eller fullgödsel tillförs växten exakt samma sorts näring.
Det är som helst ingen skillnad på t.ex kväve om det kommer från Blåkorn eller kogödsel.
Det som skiljer är koncentrationen. De ämnena som växterna förbrukar mest
kallas makronäringsämnen och är bl a:

(Är du vilse bland bokstäverna på förpackningarna med gödningsmedel? Läs det här så hittar du rätt:)

N=kväve
Gör att växterna blir gröna och frodiga. Brist på kväve resulterar i små gula blad och dålig tillväxt.
Överskott på kväve minskar skörden av t.ex. potatisen. Torv- och mulljordar har hög halt av kväve.

P=fosfor
Är vikigt för att ge rik blomning, mycket frukt som mognar som den ska.
Brist på fosfor ger svaga rotsystem och dåligt utvecklade plantor.

K=kalium
Främjar bildandet av kolhydrater vilket ger växterna större motståndskraft mot kyla och
därmed bättre vinterhärdighet. God tillgång på kalium ger dig också godare grönsaker.

Mg=magnesium
Viktigt för att växterna ska bilda klorofyll, färgämnet som gör dina växter gröna.
God tillgång på magnesium gör det lättare för växterna att ta upp fosfor.

Urn & Terassjord 50L
Främst lämplig för plantering av urnor, kärl och balkonglådor. Innehåller blocktorv för syresättning och dränering, lera för näringsbuffert, sand för tyngd och dränering, vätlera för bättre vattenupptagning, långtidsverkande näring som räcker så gott som hela sommaren samt optifer som är ett naturligt järn för järnkrävande utplanteringsväxter.

Täckbark, 50 Liter
Långtidskomposterad barrträdsbark med fraktion 0-40 mm. Lämplig för täckning av all öppen jord. Skyddar mot frost. Motverkar ogräsbildning och bibehåller jordfuktigheten. Rekommendation: grundlig ogräsrensning sedan ett 10 cm tjockt lager täckbark.

Kogödsel, 50 Liter
Helt naturlig.
Välkomposterad kogödsel med max 20% torvinblandning. Utan tillsats av kemiska ämnen. Används till hela trädgården.

 

Gräsmattedress

En blandning av fullgödslad och kalkad mull och sand Mjukar upp hårda jordar och hjälper sandiga jordar att hålla fukten

Naturtorv, 80 Liter
Ogödslad.

Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och odling av kalkskyende växter som till exempel: Azalea och Rhododendron

JORDSKOLA


SÅJORD
Den svagt gödslade jorden är speciellt lämplig för
frösådd, omplantering av sticklingar samt
till växter som kräver lågt näringsinnehåll t .ex. kaktus.

 

BLOMJORD
Blomjord innehåller mera näring än såjord och är
lämplig för ny- och omplantering av alla
slags växter som har "normala" krav på jord.

 

PLANTERINGSJORD
Planteringsjorden som är berikad med naturgödsel,
är lämplig för såväl förbättring av jord i
trädgårdsland, växthus och rabatter som för ny- och
omplantering av växter i urnor, krukor och balkonglådor.

 

TORV - NATURGÖDSLAD
Torv är ett utmärkt jordförbättringsmedel för såväl lerig
som sandig jord. För sandig jord innebär detta främst bättre vattenhållande förmåga - för lerig mer luftporer.

 

TORV - NATURELL
Naturell torv har samma strukturförbättrande
egenskaper som naturgödslad torv.
Naturell torv är speciellt lämplig vid plantering
av s.k. kalkskyende växter.

BARKMULL


Barkmull är ett utmärkt jordförbättringsmedel
för såväl lerig som sandig jord.
Barkmull fungerar även bra som marktäckning mot
ogräs, 7-8 cm ger ett bra skydd i 2-3 år.

 

ORKIDÉJORD

För optimal tillväxt och trivsel av orkidéer.
Passar de vanligaste sorterna av orkidéer.

 

TOPPDRESS
Det är mycket lämpligt att toppdressa efter
vertikalskärning eftersom dressmaterialet
då får möjlighet att tränga ner i jorden.
Vid bättringssådd fungerar dressmaterialet som
skydd åt
fröet under den känsliga groningstiden.

 

ROS - OCH PERENNJORD
Leran är viktig eftersom den ökar jordens förmåga
att bevara näring och vatten.
Detta är speciellt viktigt vid plantering av rosor, men
är också av stor vikt vid plantering andra växter som
har stora krav på jorden.

 

RHODODENDRONJORD
Rhododendronjord har grövre struktur och lägre
pH-värde än planteringsjord och gör den speciellt
lämplig för kalkskyende växter som föredrar porös
jord t.ex. Hortensior, Ljung och Azaleor.

 

TÄCKBARK
Täckbark ger ett utmärkt skydd mot ogräs. Rensa noga,
lägg på 7- 8 cm täckbark och planteringen
har ett bra skydd i 2-3år. Täckbarkens något
grövre struktur ger även ett bra skydd mot frostskador
(skyddstäckning). Kupa upp täckbarken runt plantans
känsliga delar under vintern och ta försiktigt
bort den igen när våren har kommit.
Nu kan den återanvändas som marktäckning.

 

KOGÖDSEL
Kogödsel har ett mikroliv, detta gör den till
ett mycket bra jordförbättringsmedel, som ger
"trötta" jordar ett nytt liv. På hösten nedmyllas
10 liter per kvm. Tidigt på våren nedbrukas
10-20 liter per 10 kvm. Under växtperioden kan
ytterligare kogödsel myllas ner.
Dosera efter anvisningarna på säcken.