Jord, Gödning & Kalk

Jord.

PLANTERINGSJORD

Planteringsjorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen. Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården - kan även användas som jordförbättring. Ej för frösådd och sticklingar.
Näringsrik och stadig jord med 2 sorters torv (H2-4 & H5-7) som ger såväl bra struktur som vattenhållande förmåga. Sanden ger jorden stadga och dränering. Mineralgödsel ger säker dosering av näring till växterna under ca 3-4 veckor och mikronäringen ger växten tillskott av viktiga spårämnen för växtens utveckling.
Räcker till en buske eller 3 perenner. 

Säck:50L

YRKESODLARJORD

Vår favoritjord

En strukturstabil jord, vilket gör den lämplig i urnor och balkonglådor. Passar bra till utplantering och krukväxter. En kvalitétsblandning med riktigt ljus torv och tillsats av något mörkare torv. Speciellt framtagen till yrkesbruk. Jorden innehåller en sammansättning av block- och harvtorv samt sand och långtidsverkande gödselmedel.

Säck: 80L
 

URN & TERASSJORD

Främst lämplig för plantering av urnor, kärl och balkonglådor. Innehåller blocktorv för syresättning och dränering, lera för näringsbuffert, sand för tyngd och dränering, vätlera för bättre vattenupptagning, långtidsverkande näring som räcker så gott som hela sommaren samt optifer som är ett naturligt järn för järnkrävande utplanteringsväxter. Suveränt bra för tex. Surfinia.

Säck: 50L

PLANTESÄCK

Jordförbättrare. 
Perfekt för att odla direkt i säcken.

Säck: 50L


SÅJORD

Även för kaktusar. Svagt gödslad och finsiktad med mycket sand. Utvald blandning med lågt näringsvärde för all sådd och förökning.

Säck: 50L / 10L

BLOMJORD PROFFS MED LECA & LERA

En exklusiv blomjord. Speciellt framtagen för krävande odling både för yrkes som hobbyodlare. Lecakulorna ger bättre syre och rotutveckling. Leran är tillsatt för att underlätta upptag av vatten och näring

Säck: 50L / 20L.


BLOMJORD

Näringsrik.
Passar till alla gröna och blommande växter inomhus.

Säck: 20L

PELARGONJORD

En jord som innehåller långtidsverkande gödselmedel. Bra till omplanteringar.

Säck: 20L

RHODODENDRONJORD

Till surjordsväxter.
Lågt pH med en grövre struktur som hjälper till att bibehålla rätt fuktförhållande.
Specialjord för Rhododendron, Azalea och blåbär som trivs i jord med lågt pH.

Säck: 80L

ROSJORD

En unik jordblandning med stort innehåll komposterad naturgödsel. Passar utmärkt för plantering även av klematis och andra klätterväxter.En perfekt jord för näringskrävande växter.

Säck: 50LORKIDE´JORD

Orkidéjorden är en genomsläpplig och luftig jord, som ger bra fäste för rötterna - svagt gödslad. Används i professionella orkidéodlingar. 

Säck: 4L

GRÄSMATTEDRESS


Kraftigt gödslad jord för underhåll av gräsmattor.En blandning av fullgödslad och kalkad mull och sand. Mjukar upp hårda jordar och hjälper sandiga jordar att hålla fukten.

Säck: 50L

NATURTORV
Ogödslad.


Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och odling av kalkskyende växter som till exempel: Azalea och Rhododendron.

Säck: 80L.

TÄCKBARK
Långtidskomposterad barrträdsbark. Lämplig för täckning av all öppen jord. Skyddar mot frost. Motverkar ogräsbildning och bibehåller jordfuktigheten.
Rekommendation: grundlig ogräsrensning sedan ett 10 cm tjockt lager täckbark.

Säck: 50L

 

BIOKOL JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL

Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor, Biokol är jordens bästa vän. Det ger växter ett friskt och djupt rotsystem, gynnar mikrolivet i jorden samt ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga.

Kartong: 3L. Säck: 15L

PERLITE

Perlite är ett vulkaniskt mineralämne, som är mycket rik på kisel. Perlite är en luft- och vattenhållande produkt, som förbättrar syretillgång, jordstruktur och vattendränering. Den passar utmärkt till jordförbättring för fröer och sticklingar. Perlite gör jorden lättarbetad. Luktfri. Används av yrkesodlare.

Kartong: 8L


LECAKULOR

Sammansättning: 100% Lecakulor 8-14 mm

För dekoration i krukor och urnor. 
Används ofta som dränering i botten på kruka.

Säck: 50L / 10L

Kompostströ, 50 liter
Hjälper till att skapa perfekt balans och förhållanden i komposten. Innehåller aktivator som påskyndar processen.
Med hjälp av kompostströ regleras kol- och kvävebalansen samt fukthalten i komposten, som därmed får de bästa förutsättningarna för att omvandla avfall till lucker och näringsrik kompost. Innehåller även en aktivator som påskyndar processen. Kompostströ fungerar även i separations- och mulltoaletter.

JORDSKOLA

SÅJORD
Den svagt gödslade jorden är speciellt lämplig för
frösådd, omplantering av sticklingar samt
till växter som kräver lågt näringsinnehåll t .ex. kaktus.

BLOMJORD
Blomjord innehåller mera näring än såjord och är
lämplig för ny- och omplantering av alla
slags växter som har "normala" krav på jord.

PLANTERINGSJORD
Planteringsjorden som är berikad med naturgödsel,
är lämplig för såväl förbättring av jord i
trädgårdsland, växthus och rabatter som för ny- och
omplantering av växter i urnor, krukor och balkonglådor.

TORV - NATURELL
Naturell torv har samma strukturförbättrande
egenskaper som naturgödslad torv.
Naturell torv är speciellt lämplig vid plantering
av s.k. kalkskyende växter.


BARKMULL

Barkmull är ett utmärkt jordförbättringsmedel
för såväl lerig som sandig jord.
Barkmull fungerar även bra som marktäckning mot
ogräs, 7-8 cm ger ett bra skydd i 2-3 år.
 

ORKIDÉJORD

För optimal tillväxt och trivsel av orkidéer.
Passar de vanligaste sorterna av orkidéer.
 

DRESSJORD
Det är mycket lämpligt att toppdressa efter
vertikalskärning eftersom dressmaterialet
då får möjlighet att tränga ner i jorden.
Vid bättringssådd fungerar dressmaterialet som
skydd åt fröet under den känsliga groningstiden.
 

ROSJORD
Leran är viktig eftersom den ökar jordens förmåga
att bevara näring och vatten.
Detta är speciellt viktigt vid plantering av rosor, men
är också av stor vikt vid plantering andra växter som
har stora krav på jorden.
 

RHODODENDRONJORD
Rhododendronjord har grövre struktur och lägre
pH-värde än planteringsjord och gör den speciellt
lämplig för kalkskyende växter som föredrar porös
jord t.ex. Hortensior, Ljung och Azaleor.
 

TÄCKBARK
Täckbark ger ett utmärkt skydd mot ogräs. Rensa noga,
lägg på 7- 8 cm täckbark och planteringen
har ett bra skydd i 2-3år. Täckbarkens något
grövre struktur ger även ett bra skydd mot frostskador
(skyddstäckning). Kupa upp täckbarken runt plantans
känsliga delar under vintern och ta försiktigt
bort den igen när våren har kommit.
Nu kan den återanvändas som marktäckning.
 

KOGÖDSEL
Kogödsel har ett mikroliv, detta gör den till
ett mycket bra jordförbättringsmedel, som ger
"trötta" jordar ett nytt liv. På hösten nedmyllas
10 liter per kvm. Tidigt på våren nedbrukas
10-20 liter per 10 kvm. Under växtperioden kan
ytterligare kogödsel myllas ner.
Dosera efter anvisningarna på säcken.
 

Gödning.

KOGÖDSEL

Långtidsverkande naturligt gödsel. Förbättrar jordstrukturen. Mald och blandad med 55% småländsk torv. Används till hela trädgården.

Säck: 50L


HÖNSGÖDSEL

Den pelleterade hönsgödseln kommer från svenska frigående värphöns och har genomgått värmebehandling och är hygieniserad. Hönsgödsel är en allsidigt långtidsverkande naturgödsel för hela trädgården, som förutom kväve (N), fosfor(P), kalium (K) innehåller kol (C) samt svavel (S).
Hönsgödsel ger snabb effekt på tillväxten. Du tillför också viktiga ämnen för att utveckla micro- och macronäringsämnena i jorden. Pelletsen strös ut på jorden, blandas ner i jordblandningen eller löses i vatten för gödselvattning. Hönsgödseln bör myllas ner i jorden för att näringen bäst ska komma till nytta.

Säck: 15L


TRÄDGÅRDSGÖDNING 11-5-18

Svenska Foders egna trädgårdsgödsel som innehåller kväve, fosfor, kalium och svavel. Gödslet är klorfattigt och passar därför till allt i din trädgård, även gräsmattan.

Säck: 15kg
 

GÖDNINGSSKOLA

Förutsättningen för en lummig trädgård är att växterna har god tillgång på alla näringsämnen.
Oavsett om man gödslar med naturgödsel eller fullgödsel tillförs växten exakt samma sorts näring.
Det är som helst ingen skillnad på t.ex kväve om det kommer från Blåkorn eller kogödsel.
Det som skiljer är koncentrationen. De ämnena som växterna förbrukar mest kallas makronäringsämnen och är bl a:

(Är du vilse bland bokstäverna på förpackningarna med gödningsmedel? Läs det här så hittar du rätt:)

N=kväve
Gör att växterna blir gröna och frodiga. Brist på kväve resulterar i små gula blad och dålig tillväxt.
Överskott på kväve minskar skörden av t.ex. potatisen. Torv- och mulljordar har hög halt av kväve.
 

P=fosfor
Är vikigt för att ge rik blomning, mycket frukt som mognar som den ska.
Brist på fosfor ger svaga rotsystem och dåligt utvecklade plantor.
 

K=kalium
Främjar bildandet av kolhydrater vilket ger växterna större motståndskraft mot kyla och
därmed bättre vinterhärdighet. God tillgång på kalium ger dig också godare grönsaker.
 

Mg=magnesium
Viktigt för att växterna ska bilda klorofyll, färgämnet som gör dina växter gröna.
God tillgång på magnesium gör det lättare för växterna att ta upp fosfor.

 

Kalk.

Kalka för att höja pH-värdet i marken, vilket bör ligga mellan 6 och 7,5.
Är pH-värdet för lågt frigörs en del skadliga ämnen.
Om det är för högt kan nödvändiga mikronäringsämnen bli för hårt bundna.
I båda fallen kan inte växterna ta upp de ämnen som de behöver för en god tillväxt.
Kalka gör du på hösten eller vår-vintern.


KORNAD KALK

Kornad Kalk
Finmald dammbunden och sedan kornad kalk. Används för pH-höjande effekt. Sprids med fördel tidigt på våren, gärna innan ens snön har smält bort, då följer den med smältvattnet ner i jorden.
Innehåller inga tillsatser.

Säck: 20kg


TRÄDGÅRDSKALK

Trädgårdskalk 0-2 mm i mjölad form.
Främjar biologisk aktivitet
Höjer pH, främjar tillväxt och näringsupptag
Förebygger årlig försurning
Ger luftigare struktur och främjar vattengenomsläppligheten
Ger växterna motständskraft mot vissa sjukdommar.

Säck: 15kg