Saltsten.

SALTSTEN KNZ STANDARD
Det idealiska dagliga tillskottet till foder och bete eller där djuren har ett otillräckligt intag. Saltstenen tillför rent salt som stimulerar aptiten, gynnar matsmältningen och förhindrar viktförlust. Det innehåller även nödvändiga spårämnen som magnesium, selen, jod, zink och koppar.
 

2kg / 10kg

SALTSTEN KNZ 100

KNZ 100 är en saltsten för enkel och praktisk utfodring av salt på bete eller stall. Vacuumsalt är den renaste och bästa formen av salt för djuren.
 

10kg / 25kg

SALTSTEN KNZ FÅR

SP Saltsten är helt fri från koppar då får har en högre känslighet mot koppar än andra djur. Slickstenarna innehåller bara godkända fodertillsatser och är registrerade hos jordbruksverket.

10kg

SALTSTEN KNZ VILT 

Saltstenen för vilt som innehåller, förutom 100% rent raffinerat vakuumsalt, specifika spårämnen som gynnar tillväxten och en god aptit. De innehåller höga halter av spårämnen som zink, järn, koppar och selen för att säkerställa en enhetlighet i näringsintagets nivå. Zink och selen är särskilt viktigt för bra utveckling av ben- och brosk vilket resulterar i optimal hornstorlek för rådjur och älg. Slickstenen är fuktbeständig och har en stabil form.
 

10kg

SALTSTEN HIMALAYA 

Himalaya är en naturlig slicksten huggen direkt ur ett naturligt bergsalt. Utseendet varierar från sten till sten beroende på bergets naturliga skiftningar.

ca: 2 kg.

FODERSALT KNZ

Löst fodersalt kan tex användas i egna foderblandningar eller till djur som överkonsumerar saltstenar. Obruten förpackning har obegränsad hållbarhet. Bör förvaras torrt och väl tillslutet. 

Säck: 25kg
 

Salt.

SALTTABLETTER

Broxo salttabletter av hög kvalite' för användning i vattenavhärdare. 
Tabletterna löses upp jämt och gradvis och faller aldrig sönder och är effektiva.

Säck: 25kg

 


STENSALT 

Stensalt har en konserverande och dammhämmande effekt och ska användas till att salta hö med. Lägg på ca 6 - 7 kg salt/ton hö. Stensalt kan även användas som grovt fodersalt eller till ridbanor och ridhus. Stensalt används även till skinnberedning.

Säck: 25kg.

EFFEKTSALT
Grovt stensalt för snö- och issmältning och innehåller antiklumpmedel.
Undvik blixthalka genom att salta innan snöfall eller underfryst regn. För att bibehålla ett säkert underlag, skotta först bort snön och salta efteråt, så bibehålls ett säkert underlag. Salta trottoarer, gång- och cykelbanor, uppfarter mm.Effekt Salt/Vintersaltets smältningsförmåga är ned till -10°C.
Undvik salt på schifferplattor, betong, och sjösten då det finns risk för sprickbildning. Växter och träd kan ta skada av saltet.

För ridhus/paddock rekommenderas att lägga på Effekt Salt  0,5 kg per m2.
För paddockar/ridbanor utomhus rekommenderas att saltet läggs på i förebyggande syfte. Gärna sent på hösten så regnet kan ta saltet med sig ner på djupet. 

Säck: 25kg


 

TÖSALT

Tö-salt kan användas på gångar, vägar, infarter m.m - helt enkelt överallt där snö och is kan ge problem. Det finkorniga tö-saletet verkar snabbt och är lätt att sprida i ett fint och jämnt lager. Tö-salt är tack vare sin finkornighet speciellt lämpligt för smältning av is. Om man saltar innan det blir frost eller snö, ökas tö-saltets effekt och det går också lättare att skotta rent morgonen därpå.
Observera att plantor, buskar och träd kan ta skada av för mycket salt.

Säck: 5kg.VÄGSALT

Bind dammet med Kalsiumklorid och se till att vägarna blir säkrare och behagligare att köra på samtidigt som kostnader för vägunderhåll minskar. Kalciumklorid kan även användas som dammbindning till gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, tennisbanor och grustäkter med mera.
Saltet är flingat.

Sommarvägsalt / Sommaranvändning: Vägbanan skall vattnas innan spridning för att saltet skall börja verka. Dosering för grusvägar är 0,5 kg/m2. i första givan. Sedan är underhållsgivan 0,2 kg/m2. 

Dosering för spridning i ridhus/ridbanor vid dammbindning:

                                                                  Det går åt cirka 0,5 kg flingor per m2. Börja med att förbereda underlaget och mjuka upp ytan. Sprid                                                                                därefter vatten och avsluta med att sprida  flingorna som blandas ner i underlaget. 
                                                                  Som lösning går det åt cirka 1 liter per m2. Blandar du en 25 kilos-säck flingor med 30 liter vatten räcker det                                                                    till cirka 50 m2.

                                                                 Dosering för frusna ridbanor vintertid:
                                                                 För att kunna rida på ridbanor som frusit sprider man flingorna. Saltet smälter is och snö och gör underlaget                                                                     mjukt igen. Lämplig dosering är 0,5 kg flingor per m2. Observera att det är viktigt att underlaget inte är                                                                             genomblött vid förebyggande behandling.

                                                                 Säck: 25kg