Gräsmattegödsel!
NPK 21-4-7

Gödsel till gräsmattan för att få den grön och tät samt hjälper till att hålla mossan borta.

Innehållet av kväve, fosfor, kaliun och svavel gör att Geäsmattegödsel lämpar sig speciellt bra till gräsmattor. golfbanor, fotbollsplaner mm
Gödsla gärna frera gånger med en mindre mängd gödsel, än få gånger med stor mängd.

25 kg räcker till ca 1250 kvm.

Trädgårdsgödsel
NPK 11-5-18

Klorfritt mineralgödsel som lämpar sig till alla växter i trädgården.
Innehållet av kväve, fosfor, kalium och svavel samt att den är klorfri gör att Trädgårdsgödsel passar till allt i din träd

Stroller Plus+ Gräsgödsel är en balanserad blandning med NPK 14-1-3 med 2% järn och 2% magnesium för en härlig grön gräsmatta.

Kvävet är delvis långtidsverkande och garanterar en bra balans för svenska gräsmattor. De små mikrokornen ger en jämnare fördelning över gräsytan och en snabbare effekt.OBS! Stroller Plus Gräsgödsel innehåller 2 % järn som kan missfärga sten, trätrall, golv och kläder. Borsta bort omgående för att undvika missfärgning.

Fördelar

Väl balanserad gräsgödsel. NPK 14-1-3. För en stark och frisk gräsmatta.

Stroller Plus+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.

När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat.

Var: I gräsmattor där mossan är ett problem.

Hur: Stroller Plus+ Mossa sprids bäst med Stroller-spridaren. Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.

Blåkorn granulat är idealiskt för trädgårdens alla växter med sin allsidiga och harmoniska näringssammansättning och viktiga mikronäringsämnen.

Blåkorn nerbrukas före sådd och plantering, eller sprids över existerande växtlighet. Sprid så jämnt som möjligt.

Fördelar

Passar hela trädgården. En klassiker som går att lita på. Välnärda växter har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.Användning
Buskar
Blomsterrabatter
Grönsaksland

Kalksalpeter  Yara. 25 kg. Snabbverkande kvävegödselmedel baserat på kalciumnitrat. Innehåller nästan enbart nitratkväve. Ger kalkverkan. Används främst för kvävekomplettering till potatis, frukt och grönsaker.

FERROGENT
Järntillskott i odlingar, gräsmattor, för vattenrening m.m.

Om du vill undvika mossa i gräsmattan.Ta 1-2dl pulver ur säcken och blanda med 10 liter vatten (gärna ljummet). Vattna ut på mossan. 10 liter räcker till 40 kvm. 15 kg järnsulfat räcker till 3000 kvm.

Vid spridning i fast form behövs ca 2-3 dl/15 kvm. 15 kg räcker till 900 kvm. Blanda gärna med sand, så blir spridningen jämnare.

Gräset gillar järnsulfat och mossan gör det inte!

Gräsets övervintringsförmåga ökar, för järnsulfat bidrar med ett visst skydd mot svampsjukdomar.
Observera: Undvik att få FerroGent på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler och liknande, då dessa kan missfärgas.