TRANEMO RÖDFÄRG
Traditionell rödfärg. Färgen bildar en yta som andas och den skyddar träet på ett naturenligt sätt.

Färgproduktgrupp 465 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 91.4 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt. Finns även i svart.

Utomhus på omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. bodar och uthus.

TRANEMO RÖDFÄRG låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen.

Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.

VISA FASAD
Tixotrop alkydoljefärg            

Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m.

Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på träytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

VISA FASAD tränger väl in i underlaget och ger träytan ett långvarigt konserverande skydd. VISA FASAD har håg torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5 °C.

KIRJO Plåttakfärg 
KIRJO är en alkydbaserad, rostskyddspigmenterad specialfärg för galvaniserade och lättmetallytor.

Färgproduktgrupp 451 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 42 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Används som skyddande färg på plåttak och övriga galvaniserade och lättmetallytor ytor samt som täckfärg på grundmålade stålytor. Ytorna får då aktivt rostskydd i alla färgskikt.

Färgens aktiva pigment förhindrar inverkan av luftens sura föroreningar och hindrar underlaget från att frätas.

RANCH STALLFÄRG           

Helmatt latexfärg.

För inomhusmålning på trä, puts och betong i djurstallar samt lager- och industrilokaler.

RANCH STALLFÄRG har en hög täckförmåga och god tvättbarhet, den är lätt att applicera och stänker ej. Utmärkt även som grundfärg under RANCH EXKLUSIV.

Särskilt lämplig i lokaler där mögelrisk förekommer.

I våtutrymmen såsom mjölk- och tvättrum bör ej RANCH STALLFÄRG användas. I dessa utrymmen rekommenderas RANCH EXKLUSIV.