Nöt, Gris & Får

Nöt foder

Ewo Topp

Säck: 25kg

 


EwoTopp är en syrad kalvnäring vilket reducerar magstörningarna och också gör den extra lämplig att använda i kalvammor. EwoTopp går också att syra ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder. EwoTopp är ett bra alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.

Kalv Start

Säck: 15 kg

 

Primo Kalv Start är ett mycket populärt pelleterat kraftfoder för spädkalven. Råvaruvalet är gjort med hänsyn tagen framförallt till smakligheten och råvarornas förmåga att stimulera papillernas utveckling i vommen.

Rosa Energi 15 Kg
Rosa är skonsamma färdigfoder där en stor del av energin tas från fiber med hög och snabb vomnedbrytning. Proteinet i Rosa tas från många olika råvaror däribland en viss mängd sojaprodukter. Rosa Energi, Rosa 126 och Rosa 129 är ett utmärkta val i alla foderstater, med eller utan toppfoder, inte minst till de högavkastande korna samt tillsammans med majsensilage. - See more at: http://www.kasteberg.com/shop/product/rosa-energi?tm=#sthash.9GCkebPF.dpuf

Primo Progress

 

Säck: 15 kg

 

Ett foder med mycket stärkelse för de snabbt växande tjurarna. Utfodra Primo Progress med ett fiberrikare grovfoder eller efter det att djuren passerat den känsligaste perioden av kalvstadiet.

 

Nora 29

Säck: 15 kg

 

Nora 29 är ett proteinrikt kraftfoder som platsar i de flesta foderstater där vallfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Komplettera med spannmål eller ett energirikt kraftfoder.

Slick Nöt

10kg & 20kg

 

Djurens behov av mineraler förändras när de kommer ut på bete. Exempelvis ökar behovet av natrium och magnesium. Kvoten mellan kalcium och fosfor är anpassad till bete och produkten förser djuren även med mikromineraler. Utfodra i fri tillgång på en av djuren välbesökt plats.

Gris foder

Gris Bas

Säck: 15kg

 

Helfoder till slaktsvin

Suggfoder Bas
Helfoder till suggor
Säck:15 kg

Ärtor

Säck:18 kg

Majs

Säck:18 kg

Får foder

Fiol Lammnäring
Säck 10 Kg
Näring för lammen.
• Svensk skummjölksbaserad lammnäring. 
• Högt innehåll av energi, protein.
Koncentrerad lammnäring med mycket fett och hög smältbarhet. Prebiotika för bästa tarmhälsa och immunförsvar samt hög nivå E-vitamin.

 

Deltamin Får Utan Koppar

Säck:25kg

 

Deltamin Får utan koppar är ett vitaminiserat mineralfoder med en kalciumfosforkvot på 2,5. Deltamin Får utan koppar innehåller precis det namnet säger, inget tillsatt kopper och är lämplig till de raser som är känsliga för koppar.

Deltamin Får

Säck:25kg

 

Deltamin Får är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt för får. Deltamin Får innehåller en liten mängd koppar eftersom svenska får i allmänhet behöver ett extra tillskott. Använder du en stor del hemmaproducerat foder ska foderstaten alltid kompletteras med mineralfoder. Även när du utfodrar med industritillverkat kraftfoder rekommenderar vi en liten giva mineralfoder som en extra försäkring för maximal hälsa, fruktsamhet och prestation. Glöm inte de sinlagda tackorna som ofta bara får grovfoder.

Deltamin Får Slick

10kg

 

Deltamin Får Slick är en slickbalja utan koppar och med ett högt innehåll av kalcium och natrium. Fåren upplever ofta en slickbalja som smakligare än ett vanligt mineralfoder. Baljan ger dessutom minimalt med spill samt är lätt att hantera på betet.

Får Fiol

Säck: 15 kg

 

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som en idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammet blir. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor och baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till. Fiol Får innehåller också mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av Evitamin är högt. Därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Även Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.

 

Fiol Eko Krav

Säck: 15 Kg

 

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder  till får och lamm. Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden. Fiol Eko tillför till exempel välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja. Nyhet! Får och lamm har ett högt behov av E-vitamin. Nu har vi höjt innehållet av E-vitamin i Fiol Eko. E-vitamin främjar hälsan och immunförsvaret.

Fiol Vital

Säck: 15 KG
Till tackorna
Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast sex till åtta veckor innan lamning och under hela digivningsperioden. Första tiden efter lamning är kritiskt för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk. Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form. E-vitamin i naturlig form tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret visar sig som lägre lammdödligheter samt att lammen snabbt efter födseln kommer upp och igång med att dia. Såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.