Nöt, Gris & Får

Nötfoder

KALVNÄRING REDO
Redo är en ny årstidsanpassad syrad kalvnäring som går att syra ytterligare, om så önskas. 
Syrningen bidrar till ett lägre pH i löpmagen och kan på så vis motverka oönskade bakterier och reducera magstörningar. Redo innehåller 85 % mjölkråvaror. 
För att nå den höga proteinnivån i Redo, som kalvarna behöver för sin tillväxt, kombineras dessa med vegetabiliska proteiner av hög kvalitet. Redo lämpar sig både för kvig- och tjurkalvar. 
Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder och har ett mycket förmånligt pris. Produkten är ett utmärkt alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.

Säck: 25KG

PRIMO KALVSTART
Primo KalvStart är Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög tillväxt. Råvaruvalet är gjort med hänsyn tagen framförallt till smakligheten och råvarornas förmåga att stimulera papillernas utveckling i vommen. Primo KalvStart innehåller smakämne som stimulerar konsumtionen och därmed tillväxten. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin föreligger i naturlig form.

Säck: 15kg

PRIMO PROGRESS
Proteinrikt färdigfoder för snabbt växande ungnöt. Primo Progress håller en hög stärkelsenivå vilket tillför lättillgänglig energi och ger goda förutsättningar för en hög tillväxt. Primo Progress i begränsad giva passar bra till rekryteringskvigor.

Säck: 15kg

ROSA ENERGI 
Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll. En måttlig stärkelsenivå och mycket fiber av god kvalitet ger ett foder som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar hälsan och mjölkproduktionen.

Säck: 15kg

NORA 29
Nora 29 är ett toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Både proteinet och fibern kännetecknas av en medelhög nedbrytningshastighet i vommen.
Nora 29 är ett koncentrat som du toppar med eget spannmål.

Säck: 15kg

Mineraler till nöt.

DELTAMIN BAS NORMAL
Smakliga mineraler med mycket salt som täcker de flesta djurs behov.

Säck: 25kg

DELTAMIN NÖT SLICK 
Smaklig slickbalja speciellt för betet. Deltamin Slick Nöt innehåller mycket salt vilket gynnar konsumtionen. På så sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för att täcka sitt behov av exempelvis magnesium. Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och tillväxt. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Balja: 10kg

JERMIN SLICK NÖT & FÅR
Jermin Slikk Nöt & Får med koppar (300 mg/kg) 20 kg mineralhink, erbjuder ett smakligt mineraltillskott för djur på bete och i lösdrift. Mineralbaljan tillgodoser djurens behov av mineraler och spårämnen. Jermin är förpackad i en praktisk kraftig plasthink som lätt kan placeras och flyttas mellan betsefållor. Placera gärna Jerminhinken i ett gammalt bildäck, så välter den inte så lätt. OBS, ta gärna bort handtaget på hinken så djuret inte kan få bygeln över hornkammen. Går även bra att använda till get och vilt så som ren älg och kronhjort.
Jermin SlikkNöt & Får är KRAV- och ekologiskt cerifierat.

Balja: 10kg  & Hink: 20kg

BOVIKALC 
Bovikalc är ett kalciumtillskott som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen. Bolusen innehåller snabbverkande kalciumklorid och långtidsverkande  kalciumsulfat. Båda med surgörande effekt vilket bidrar  till ökad tillgänglighet av kroppseget kalk. Ges i förebyggande syfte vid kalvning, vid tidig behandling av kalkbrist eller som komplement vid behandling av kalvningsförlamning.

FASTHYDRAL
Tillskottsfoder till kalv och smågris.
Fasthydral är en brustablett med elektrolyter för snabb stabilisering av vätske- och saltbalansen vid diarré hos kalv och smågris. Kan även användas som understödjande behandling av diarré och uttorkning.
Brustabletten är lätt att blanda och smaksatt för att vara lätt att ge. Fasthydral tillför goda bakterier i tarmfloran som främjar snabb återhämtning av tarmen efter diarré.

Grisfoder

GRISBAS
Ett enhetsfoder till slaktgrisar. Innehåller fiberspjälkande enzymer för att förbättra smältbarheten. Kan användas från 25 kg och fram till slakt.En generell rekommenderad daglig giva till slaktsvin är 1,5 kg till den unga slaktgrisen för att successivt öka tilldelningen till 2,5-3 kg. Till dräktiga suggor är den generella givan ca 3 kg per dag. Digivande suggor utfodras i fri tillgång ca 8 kg per dag. Gris Bas blandat med 10% krossad havre utfodras till smågrisar i fri tillgång. Fördela den dagliga givan på minst 2 gärna fler utfodringstillfällen per dag. Ge inte mer foder än vad grisarna äter upp mellan utfodringstillfällena.

Säck: 15kg

 

HAVREKROSS
Krossad havre från Svenska åkrar. Mycket fett och gynnsamma fibrer.

Ärtor

Säck:18 kg

Majs

Säck:18 kg

Får foder

Fiol Lammnäring
Säck 10 Kg
Näring för lammen.
• Svensk skummjölksbaserad lammnäring. 
• Högt innehåll av energi, protein.
Koncentrerad lammnäring med mycket fett och hög smältbarhet. Prebiotika för bästa tarmhälsa och immunförsvar samt hög nivå E-vitamin.

 

Deltamin Får Utan Koppar

Säck:25kg

 

Deltamin Får utan koppar är ett vitaminiserat mineralfoder med en kalciumfosforkvot på 2,5. Deltamin Får utan koppar innehåller precis det namnet säger, inget tillsatt kopper och är lämplig till de raser som är känsliga för koppar.

Deltamin Får

Säck:25kg

 

Deltamin Får är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt för får. Deltamin Får innehåller en liten mängd koppar eftersom svenska får i allmänhet behöver ett extra tillskott. Använder du en stor del hemmaproducerat foder ska foderstaten alltid kompletteras med mineralfoder. Även när du utfodrar med industritillverkat kraftfoder rekommenderar vi en liten giva mineralfoder som en extra försäkring för maximal hälsa, fruktsamhet och prestation. Glöm inte de sinlagda tackorna som ofta bara får grovfoder.

Deltamin Får Slick

10kg

 

Deltamin Får Slick är en slickbalja utan koppar och med ett högt innehåll av kalcium och natrium. Fåren upplever ofta en slickbalja som smakligare än ett vanligt mineralfoder. Baljan ger dessutom minimalt med spill samt är lätt att hantera på betet.

Får Fiol

Säck: 15 kg

 

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som en idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammet blir. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor och baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till. Fiol Får innehåller också mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av Evitamin är högt. Därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Även Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.

 

Fiol Eko Krav

Säck: 15 Kg

 

Fiol Eko är ett smakligt och energirikt färdigfoder  till får och lamm. Fodrets näringsinnehåll är speciellt anpassat för växande lamm samt dräktiga och digivande tackor. Börja utfodra de dräktiga tackorna 6-8 veckor innan lamning och fortsätt under hela digivningsperioden. Fiol Eko tillför till exempel välbehövlig energi, stärkelse och fett till foderstaten. Fodrets högvärdiga protein kommer framförallt från soja. Nyhet! Får och lamm har ett högt behov av E-vitamin. Nu har vi höjt innehållet av E-vitamin i Fiol Eko. E-vitamin främjar hälsan och immunförsvaret.

Fiol Vital

Säck: 15 KG
Till tackorna
Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast sex till åtta veckor innan lamning och under hela digivningsperioden. Första tiden efter lamning är kritiskt för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk. Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form. E-vitamin i naturlig form tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret visar sig som lägre lammdödligheter samt att lammen snabbt efter födseln kommer upp och igång med att dia. Såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.