Nöt, Gris & Får

Nötfoder

KALVNÄRING REDO
Redo är en ny årstidsanpassad syrad kalvnäring som går att syra ytterligare, om så önskas. 
Syrningen bidrar till ett lägre pH i löpmagen och kan på så vis motverka oönskade bakterier och reducera magstörningar. Redo innehåller 85 % mjölkråvaror. 
För att nå den höga proteinnivån i Redo, som kalvarna behöver för sin tillväxt, kombineras dessa med vegetabiliska proteiner av hög kvalitet. Redo lämpar sig både för kvig- och tjurkalvar. 
Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder och har ett mycket förmånligt pris. Produkten är ett utmärkt alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.

Säck: 25KG

PRIMO KALVSTART
Primo KalvStart är Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög tillväxt. Råvaruvalet är gjort med hänsyn tagen framförallt till smakligheten och råvarornas förmåga att stimulera papillernas utveckling i vommen. Primo KalvStart innehåller smakämne som stimulerar konsumtionen och därmed tillväxten. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin föreligger i naturlig form.

Säck: 15kg

PRIMO PROGRESS
Proteinrikt färdigfoder för snabbt växande ungnöt. Primo Progress håller en hög stärkelsenivå vilket tillför lättillgänglig energi och ger goda förutsättningar för en hög tillväxt. Primo Progress i begränsad giva passar bra till rekryteringskvigor.

Säck: 15kg

ROSA ENERGI 
Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll. En måttlig stärkelsenivå och mycket fiber av god kvalitet ger ett foder som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar hälsan och mjölkproduktionen.

Säck: 15kg

NORA 29
Nora 29 är ett toppfoder som platsar i de flesta foderstater där grovfodret håller en normal näringsmässig kvalitet. Både proteinet och fibern kännetecknas av en medelhög nedbrytningshastighet i vommen.
Nora 29 är ett koncentrat som du toppar med eget spannmål.

Säck: 15kg

Mineraler till nöt.

DELTAMIN BAS NORMAL
Smakliga mineraler med mycket salt som täcker de flesta djurs behov.

Säck: 25kg

DELTAMIN NÖT SLICK 
Smaklig slickbalja speciellt för betet. Deltamin Slick Nöt innehåller mycket salt vilket gynnar konsumtionen. På så sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för att täcka sitt behov av exempelvis magnesium. Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och tillväxt. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Balja: 10kg

JERMIN SLICK NÖT & FÅR
Jermin Slikk Nöt & Får med koppar (300 mg/kg) 20 kg mineralhink, erbjuder ett smakligt mineraltillskott för djur på bete och i lösdrift. Mineralbaljan tillgodoser djurens behov av mineraler och spårämnen. Jermin är förpackad i en praktisk kraftig plasthink som lätt kan placeras och flyttas mellan betsefållor. Placera gärna Jerminhinken i ett gammalt bildäck, så välter den inte så lätt. OBS, ta gärna bort handtaget på hinken så djuret inte kan få bygeln över hornkammen. Går även bra att använda till get och vilt så som ren älg och kronhjort.
Jermin SlikkNöt & Får är KRAV- och ekologiskt cerifierat.

Balja: 10kg  & Hink: 20kg

DELTAMIN SLICK SIN
Mineralbalja för sintiden.

Hink: 20kg

BOVIKALC 
Bovikalc är ett kalciumtillskott som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen. Bolusen innehåller snabbverkande kalciumklorid och långtidsverkande  kalciumsulfat. Båda med surgörande effekt vilket bidrar  till ökad tillgänglighet av kroppseget kalk. Ges i förebyggande syfte vid kalvning, vid tidig behandling av kalkbrist eller som komplement vid behandling av kalvningsförlamning.

FASTHYDRAL
Tillskottsfoder till kalv och smågris.
Fasthydral är en brustablett med elektrolyter för snabb stabilisering av vätske- och saltbalansen vid diarré hos kalv och smågris. Kan även användas som understödjande behandling av diarré och uttorkning.
Brustabletten är lätt att blanda och smaksatt för att vara lätt att ge. Fasthydral tillför goda bakterier i tarmfloran som främjar snabb återhämtning av tarmen efter diarré.

Grisfoder

GRISBAS
Ett enhetsfoder till slaktgrisar. Innehåller fiberspjälkande enzymer för att förbättra smältbarheten. Kan användas från 25 kg och fram till slakt.En generell rekommenderad daglig giva till slaktsvin är 1,5 kg till den unga slaktgrisen för att successivt öka tilldelningen till 2,5-3 kg. Till dräktiga suggor är den generella givan ca 3 kg per dag. Digivande suggor utfodras i fri tillgång ca 8 kg per dag. Gris Bas blandat med 10% krossad havre utfodras till smågrisar i fri tillgång. Fördela den dagliga givan på minst 2 gärna fler utfodringstillfällen per dag. Ge inte mer foder än vad grisarna äter upp mellan utfodringstillfällena.

Säck: 15kg

 

HAVREKROSS
Krossad havre från Svenska åkrar. Mycket fett och gynnsamma fibrer.
Havre är ett smakligt spannmålsslag som passar till alla djurslag. Innehållet av fett är högt och havren har också en gynnsam fibersammansättning som kan ha positiva effekt på tarmhälsan, inte minst hos unga djur.
Havre är det av våra vanliga spannmålsslag som innehåller minst stärkelse. Det kombinerat med ett högt innehåll av fiber ger en skonsam råvara, men med ett lägre energinnehåll jämfört med exempelvis korn och vete. Oftast är det just havrens låga energikoncentration som begränsar användningen till högproducerande djur. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.
Krossad havre har en begränsad hållbarhet eftersom havren är rik på fett som kan härskna när den kommer i kontakt med luften.

Säck: 15kg

ÄRTOR
Ärtor har ett högt innehåll av både protein och stärkelse och utgör därför både en energi- och en proteinkälla för djuren. Ärtor är en utmärkt proteinkällla till alla djurslag. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag.
Ärtor är ett av de populäraste fodermedlen för att utfodra vildsvin.

Säck: 18kg

MAJS
Hel majs från Svenska åkrar. Energirik och lågt fiberinnehåll.
Majs är ett mycket energirikt spannmålsslag som kan fodras till alla djurslag. Jämfört med vete och korn innehåller majs mer stärkelse, mindre protein och mer fett. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.
Majs är ett vanligt fodermedel till vildsvin.

Säck: 18kg

 

Får foder

LAMMOMEL MJÖLKNÄRING
Lammomel är en skummjölksbaserad mjölkersättning med en hög nivå av både fett och protein. Fårmjölk är naturligt fet och för lamm som föds under den kalla delen av året är det viktigt med en god energitillförsel för att få en bra start i livet. Balansen mellan fett och protein är väl anpassad för en hög tillväxt.
Lammomel är baserad på högkvalitativa mjölkråvaror som är skonsamt framställda för att lammen ska kunna utnyttja näringen maximalt. Skummjölken gör ersättningen smaklig och skapar lagom med mättnadskänsla. Tack vare den skonsamma framställningen så innehåller Lammomel en hög nivå av immunoglobuliner naturligt från råvarorna som tillsammans med tillsatta antioxidanter stöttar immunförsvaret. För att främja mag- och tarmhälsan är även probiotika tillsatt.
Lammomel innehåller höga nivåer av spårämnen och vitaminer. Selenet är till hälften i organisk form vilket ger ett bättre utnyttjande av selenet.

Säck: 10kg

 

FIOL MUSLI
Smakligt kraftfoder i aptitlig müsliform
Fiol Müsli är ett extra smakligt kraftfoder i müsliform. Kraftfodret är högkoncentrerat på energi och ligger även högt i råprotein med en kvalitet som de unga lammen kan utnyttja. Den noggrant utvalda råvarusammansättningen och behandling med ångkokning gör fodret extra smakligt för att stimulera tidigt intag hos de unga lammen. Näringsinnehållet gör att det även passar utmärkt till högdräktiga- och digivande tackor.

Säck: 15kg

FÅR FIOL
Pelleterat färdigfoder för baggar, tackor och äldre växande lamm.
Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som en idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammet blir. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till baggar och sinlagda tackor när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till. Fiol Får innehåller också mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av E-vitamin är högt. Därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.

Säck:15kg

FÅR VITAL
Pelleterat färdigfoder till dräktiga och digivande tackor och växande lamm.
Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat färdigfoder som passar såväl tackorna från ca åtta veckor före lamning och under hela digivningsperioden som de växande lammen. Första tiden efter lamning är det just ett näringstätt och smakligt foder som krävs för att näringsförsörja tackan och säkerställa en hög mjölkproduktion. Hög tillväxt ställer också krav på att fodret är smakligt och näringstätt. Därför passar Fiol Vital också ypperligt för lammen.
Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form som tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.

Säck:15kg

Mineraler till får.

Mineraler och vitaminer är viktiga för alla individer oavsett produktionsnivå för optimal tillväxt, reproduktion och bättre hälsa.Tillskott av mineraler behövs både under betes- och stallsäsong.
Mineralfoder till tackor är viktigt under både digivning och dräktigheten. Se till att tackan får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler redan under dräktigheten eftersom kraftfodergivan fortfarande är relativt låg. Försörjningen av vitaminer och mineraler påverkar bland annat lammens livskraft, råmjölkens kvalitet och lammens förmåga att hålla värmen efter födseln. Lika viktigt är det att förse den sinlagda tackan och de baggar som i många fall enbart äter grovfoder med mineralfoder.
 

DELTAMIN FÅR 

Deltamin Får är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt för får. Deltamin Får innehåller en liten mängd koppar eftersom svenska får i allmänhet behöver ett extra tillskott. I Deltamin Får ingår dessutom både naturligt E-vitamin och organiskt selen vilka båda två har ett högre upptag jämfört med syntetiskt E-vitamin och oorganiskt selen.

Säck.25kg

DELTAMIN FÅR SLICK
Deltamin Får Slick är en slickbalja utan tillsatt koppar och med ett högt innehåll av kalcium och natrium. Fåren upplever ofta en slickbalja som smakligare än ett vanligt mineralfoder. Baljan ger dessutom minimalt med spill samt är lätt att hantera på betet. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

Balja:10kg

JERMIN SLICK NÖT & FÅR
Jermin Slikk Nöt & Får med koppar (300 mg/kg) 20 kg mineralhink, erbjuder ett smakligt mineraltillskott för djur på bete och i lösdrift. Mineralbaljan tillgodoser djurens behov av mineraler och spårämnen. Jermin är förpackad i en praktisk kraftig plasthink som lätt kan placeras och flyttas mellan betsefållor. Placera gärna Jerminhinken i ett gammalt bildäck, så välter den inte så lätt. OBS, ta gärna bort handtaget på hinken så djuret inte kan fastna. Går även bra att använda till get.
Jermin SlikkNöt & Får är KRAV- och ekologiskt cerifierat.

Balja: 10kg  & Hink: 20kg

EASYLICK FÅR
EasyLick High Energy Sheep är ett välsmakande kompletteringsfoder i hink om 20 kg. Får och lamm slickar i sig fodret och får på så sätt i sig ett extra tillskott av mineraler och vitaminer, men också energi och protein. EasyLick High Energy Sheep är tillverkad på ett sådant sätt att den klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den lika lämplig på stall som på bete. Det höga melassinnehållet gör att djuren ofta upplever EasyLick High Energy Sheep som extra smakligare, vilket i sin tur garanterar att de verkligen får i sig de vitaminer och mineraler de behöver. Produkten innehåller ingen tillsatt koppar.
Till tackor:
Easy-Lick High Energy Sheep fungerar som ett utmärkt extra tillskott på betet, eftersom det förbättrar grovfoderutnyttjandet. Du får också en försäkran om att alla djuren verkligen får den extra näring de behöver, även de som har svårt att hävda sig när det gäller kraftfoderutfodringen.
Easy-Lick High Energy Sheep är ett utmärkt tillskott under dräktighetens första månader, inte minst när                                                                            grovfoderkvaliteten är något lägre.
                                                                  Easy-Lick High Energy Sheep kan användas som flushing och som smakligt fodertillskott tiden runt lamning.
                                                                  Till växande lamm:
                                                                  Efter avvänjning kan Easy-Lick High Energy Sheep förse de växande lammen med extra näring och                                                                                möjliggöra en högre tillväxt.
                                                      
                                                                  Hink:20kg