Hippolyt Mineraler & Tillskott

Mineraler

GEMÜSE KRÄUTER MINERALEN

Gemüse-Kräuter-Mineralien är ett perfekt mineralfoder till avel och uppfödning samt till hästar som fodras med en stor mängd spannmål.

- Högt innehåll av kalcium och marina näringsbärare
- Välsmakande tack vare vitalämneshaltiga råvaror
- Mycket bredspektrad sammansättning
- Pelleterad

Gemüse-Kräuter-Mineralien är baserad på naturlig algkalk. Ett högt kalciuminnehåll är viktigt när hästar fodras med stora mängder spannmål där det är nödvändigt att justera kalcium/fosforförhållandet.                                                                      Också dräktiga eller lakterande ston samt unghästar under uppväxt                                                                        kan ha nytta av detta mineraltillskott. Gemüse-Kräuter-Mineralien                                                                            innehåller alla viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer samt                                                                                essentiella aminosyror i ett noggrant avstämt inbördes förhållande.
                                             
                                                                  Hink:10kg

 

SEMPER CUBES
SemperCube är en mycket hanteringsvänlig spannmålsfri mineraltärning, som är speciellt lämplig som mineraltillskott till hästar på bete, där det inte ges något kompletteringsfoder eller till hästar som står på en ren grovfoderdiet.

- Enkel dosering till hästar på bete
- Praktiskt tärningsformat
- Högt innehåll av spårämnen
- Målinriktad näringstilldelning

SemperCube kan lätt läggas i fickan, så det är enkelt att ge hästen på bete eller individuellt i flocken. SemperCube ger en behovsinriktad                                                                          vitamin- och mineraldosering tack vare de förstklassiga råvaror som                                                                        spannmålsgroddar, oljefrön, morötter, torkad frukt och grönsaker.                                                                            Genom dessa ingredienser får hästen i sig naturliga vitaminer och                                                                            spårämnen i ursprunglig bindningsform, varmed upptagligheten och                                                                        utnyttjandet optimeras. Jämfört med mineralslicksten har SemperCube                                                                    fördelen att näringsämnena kan tillföras i precis rätt mängder.

                                                                  SemperCube är också lämpligt till hästar som pga. en låg fodermängd                                                                    behöver ytterligare mineraler
                               
                                                                 Hink: 3kg

 

Tillskott

GLUCOGARD

GLUCOGARD – VID RISK FÖR FÅNG
Motverkar näringsbrist som kan bidra till insulinresistens, reducerad blodcirkulation och vävnadsskador i hoven. GlucoGard ® bör därför ges till alla hästar som är i riskzonen för att utveckla fång.

- Kompletterande näringsämnen efter fång
- Vid akut fara för fång
- Mineraltillskott när hästen endast fodras med grovfoder
- Idealt i kombination med EquiGard

RISKREDUKTION
                                                                 GlucoGard® är utvecklat som ett näringsämneskoncentrat till hästar                                                                       som lider av Equine Metabolic Syndrom (EMS) med därpå följande risk                                                                   för att utveckla fång. Med utgångspunkt i en spannmålsfri utfodring                                                                         gäller det då att förbättra insulinets möjlighet för att transportera                                                                               blodsockret ut i vävnaderna. Den senaste forskningen tyder på att man                                                                   därmed kan reducera risken för fång
.

                                                                 Hink: 3kg, 10kg
 

MICROVITAL
MicroVital tillför mineraler och spårämnen i biologiskt högupptaglig form för att snabbt utjämna brister. MicroVital används till hästar som har problem med hälsan, välbefinnandet och även sviktande prestationer.

- Högt innehåll av zink, koppar och mangan
- Sn
abb transport av näringsämnen till målvävnaderna
- Fungerar även vid liten mängd, hög upptaglighet
- Snabba och synliga resultat

Det är många situationer som ökar behovet av spårämnen. Speciellt pälsbyte som två gånger om året tär på hästens reserver. Likaså ökas behovet när hästen utfodras med stora mängder spannmål och                                                                                protein, under stressande uppstallningsförhållanden, avel, hårt arbete                                                                      eller en hög ålder. Hos stressade eller immunsviktande hästar, vid                                                                            allergier och hos hästar med ämnesomsättningsstörningar är behovet                                                                      också högre.

                                                                  Den vanligaste grundfodringen med gräs, hö eller hösilage med tillägg                                                                    av spannmål är som regel inte tillräcklig för att täcka hästens behov av                                                                    spårämnen. Utarmning och ensidig gödsling av betesmarker och                                                                             åkermarker – välkänt är bristen på selen – och brist på örter med högt                                                                     mineralinnehåll är förhållanden som kan leda till bristsymptom.

                                                                 I första hand dålig hårrem, trötthet, mental spändhet, försämrat                                                                               immunförsvar, dåligt foderutnyttjande med dåligt hull som följd,                                                                                 uppsvälldhet, sviktande fertilitet eller tillväxt,
                                                                 utvecklingsstörningar och fodringsrelaterade sommareksem är en del                                                                     av problemen som hästar med näringsbrist kan drabbas av.

                                                                 Hink: 3kg
 


HESTRAPLUS ZINK

Dietiskt kompletteringsfoder för hästar
Hög biotillgänglighet
För ett välfungerande immunförsvar, päls och hovar
Vid pälsbyte och i stressade situationer med ökat behov

Burk: 1kg

HEFEKULTUR

Jästkultur för hästens tarmflora
För att understödja tarmfloran
Pelleterad för enkel utfodring
Levande jästkultur

Burk: 1kg
 

LOBS
Hälsosamt hästgodis
Ett noggrannt val av förstklassiga råvaror, framförallt frukt och grönsaker som äpplen och morötter är grunden i detta populära hästgodis. Det mycket höga näringsinnehållet gör Lobs till ett värdefullt godis och en hälsosam belöning.

- Hälsosam och välsmakande med första klassens råvaror
- Näringsrik
- Utan druvsocker och andra näringsfattiga fyllnadsämnen
- I praktisk tärningsform

Bit för bit ett mycket smakligt och naturligt hästgodis
                                                             
                                                                  Påse: 1kg

 

HIMALAYASALTSTEN
Himalayasalt är ett mycket värdefullt, naturligt kristalliserat salt, som har uppstått för 250 miljoner år sedan genom spirande och uttorkning av en del av "urhavet" bildat under den tid i jordens utveckling, där livet uppstod. Natursalt från Himalaya innehåller tillsammans de 84 mineraler och spårämnen som förekommer i levande organismer. Den rosa färgen beror på innehållet av dessa olika mineraler och spårämnen. Rent, naturligt kristallsalt har genom miljoner av år varit utsatt för ett enormt tryck, vilket gör att kristallsaltets mineraler förekommer i mikroskopiska beståndsdelar som lätt kan tas upp av kroppens celler.
Sten: 2,5kg