Produktbeskrivning

Trico är en produkt utvecklad ur traditionella metoder för att skydda skogsplantor mot viltskador.
Trico
• har god repellerande effekt
• är mycket vattensäker, vilket ger långvarig effekt
• har delvis läkande effekt på plantor som redan utsatts för viltskador
• är en helt naturlig produkt
• kan användas på ett stort antal växter, såsom gran, tall, lärk, björk och andra
lövträd, utan negativ påverkan på plantorna
• plantorna kan behandlas under hela säsongen, dvs även före och efter invintring

I många länder har man använt ull för att skydda växter från att bli angripna av vilt, såsom rådjur, hjort och älg. Även medarbetare på företaget Kwizda i Österrike kände till ullens repellerande egenskaper. För att kunna utveckla en produkt tog de reda på vilka ämnen i materialet som hade denna effekt. Resultatet av det omfattande arbetet visade att vissa fetter eller fettsyror som finns i fårtalg fungerar frånstötande på djuren, som reagerar på lukten och smaken och därmed undviker att beta på växten.

Produkten Trico är ett resultat av forskningen. Den består av en emulsion av fårfetter och vatten med en liten tillsats av emuleringsmedel samt vit färg för att man lätt ska kunna se vilka plantor som behandlats.

Trico har sin repellerande effekt både genom doft- och smaksubstansen. Trico har god effekt främst mot betning men minskar även barknings- och fejningsskador.
De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus och aktiveras alltså även under vintern.

Användning
Trico är en färdig formulering som skall användas utan spädning. Applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning.
För att uppnå långvarig effekt, ska Trico torka in några timmar. Behandlingen bör därför inte göras när det är risk för regn, dimma eller frost.
Toppen på plantan behandlas, men plantan i övrigt behöver inte täckas.

Dosrekommendation
Dosen är beroende på plantans storlek och viltförekomsten. Rekommenderad dos är 4 ml per planta. Om plantorna är små och man har en god sprutrustning kan dosen minskas till 3 ml. Vid behandling av större plantor och träd ökas dosen. Normal åtgång är 7-10 liter per hektar.
Rengöring av sprutan görs med vatten och diskmedel.

Ecoprotect din naturliga lösning på viltskador.

Viltskador kostar årligen i Sverige enormt stora summor. Detta drabbar både den enskilde personen och samhället.
Ecoprotect presenterar ett för Sverige nytt revolutionerande sätt att förhindra viltskador och oönskad kontakt med vilda djur som är helt ofarligt för djur, natur och människor.
Inga kostsamma stängsel och tidsödande underhåll är längre nödvändigt.
Ecoprotect  är ett doftavskräckande, flytande medel som används för att förhindra viltskador på lantbruk, odlingar, skogsbruk, trädgårdar eller vid oönskad kontakt med vilda djur vid vistelse ute i natur.
Detta medel har använts i Europa, med liknande fauna, under flera år med stor framgång och finns nu tillgängligt i Sverige.