Nytt i sortimentet!

Instruktion för trikinprovtagning
Om du ska sälja köttet eller bjuda någon utanför ditt hushåll måste du enligt lag göra trikintest. Förordningen (EG) Nr. 882/2004 ställer krav på ackreditering av de laboratorier som utför trikinanalys inom offentlig kontroll. Vidilab är ackrediterade enligt ISO 17025 och är kvalificerade att utföra dessa analyser på ett kvalitetssäkrat sätt.
Analysen utförs med den så kallade magnetomrörarmetoden vilken är den enda idag godkända metoden. Observera att den så kallade kompressionsmetoden inte längre är tillåten då den inte säkert upptäcker en ny trikinart som påvisats i Sverige.
För att analysresultatet ska vara tillförlitligt ska muskulatur från mellangärde eller framben analyseras och materialet ska vara färskt. Av säkerhetsskäl analyserar därför Vidilab dubbel mängd prov när vi får in trikinprov taget från andra delar till exempel tugg-/kindmuskel ELLER om provet varit djupfryst.
Alltså, skicka alltid in prov från mellangärdet eller framben och skicka alltid färskt prov. Från björn ska prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller tunga. Det går bra att förvara prover i kylskåpstemperatur i 2-3 veckor. 

Kollamasken Trikin innehåller allt du behöver för att skicka in kött för trikintest